Kutno Jewish Community English עברית Français Español
רשימת תמונות
3 - דף שער, בית הכנסת
11 – מראה כללי של העיר (השוק החדש)
25 – דף שער של ספר זית רענן, מחבר משה יהודה לייב זילברברג
59 – רחוב קרולבסקה בקוטנו
60 – המחבר ובני קוטנו אחרים - כחיילי הצבא הפולני (ב-1920)
62 – תחנח הרכבת
63 – התיאטרון בקוטנו
64 – קבוצת חברים מן "החלוץ" בקוטנו בשנת 1919
65 – תוכניה להצגת תלמידי ביה"ס "עם הספר", בהנהלתו של הרב יונה-ברוך כץ ז"ל (1917)
66 – מכתב הנהלת ביה"ס התיכון היהודי בקוטנו אל הרב כץ בניו-יורק
66 – בית הכנסת שנבנה במאה ה-18
67 – כרטיס-הגרלה לתובת תלמוד-תורה בקוטנו, בשנת 1915. משמאל - הזכויות ע"י חברי הוער
73 – מודעה על נשף עברי דרמתי-ספרותי "האחות הבכירה", ב-1917
74 – הקוזקים בקוטנו הכבושה - 1914
74 – פועלי-כפייה יהודיים בפריקת קרונות (1915)
75 – ברכה לשלום-עליכם לרגל בואו לקוטנו ב-1914 (מארכיון של ייווא)
77 – ביום השוק, בשוק הישן
79 – שלום-עליכם בקוטנו (1914)
80 – בית בשוק הישן בקוטנו
81 – החווה החקלאית של אייזיק
88 – אהרון-נחום החיית
89 – מעכל הסבל - צייר חיים טיבר
89 – מוכרת עופות - צייר חיים טיבר
90 – ר' מיכל יהושע ראש